עשתה קעקוע בגיל 94 וריגשה מדינה אב פוצץ את הבית והתאבד ביום החתונה של בתו רגליים עד מחרתיים